iMunis eDeska

Obec Radiměř

Úřední deska – Detail

Návrh Závěrečného účtu Obce Radiměř za rok 2018

Značka: 1/17.4.2019 Zveřejněno od: 17.4.2019 14:50:32 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Návrh závěrečného účtu Obce Radiměř Původce: OÚ Radiměř Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Návrh závěr. účtu obce, zpráva o výsledku přezkoumání, FIN 12 2018, příloha 2018 obec, rozvaha 2018 obec, výsledovka 2018 obec, příloha MŠ, rozvaha MŠ, výsledovka MŠ, účetní výkazy ZŠ

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – OÚ Radiměř

Vyvěšeno od: 17.4.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 17.4.2019 14:50:32
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.