FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
9 909 924 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 812 124 Kč
4
Přijaté transfery
1 350 380 Kč
3
Kapitálové příjmy
81 772 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
5 098 864 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 421 227 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
709 066 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
699 430 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
530 356 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 098 864 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 421 227 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
709 066 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
699 430 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
530 356 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč