FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
13 673 229 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 104 213 Kč
4
Přijaté transfery
2 871 379 Kč
3
Kapitálové příjmy
229 505 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
16 431 733 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 409 850 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 228 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 320 120 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
252 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
16 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
16 431 733 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 409 850 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 228 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 320 120 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
252 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
16 000 Kč