FINANČNÍ UKAZATELE 2020
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
19 199 627 Kč
4
Přijaté transfery
6 168 396 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 805 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
20 757 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 850 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 659 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 249 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
482 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
20 757 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 850 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 659 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 249 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
482 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč