FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
4
Přijaté transfery
77 939 042 Kč
1
Daňové příjmy
12 259 700 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 852 906 Kč
3
Kapitálové příjmy
188 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
2
Průmyslová a ostatní odvětví
94 449 923 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
20 397 487 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 298 798 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 394 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
260 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
94 449 923 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
20 397 487 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 298 798 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 394 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
260 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč