FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
17 844 610 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 362 000 Kč
4
Přijaté transfery
2 388 350 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 475 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
25 850 425 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 878 946 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 056 125 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 295 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 230 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
25 850 425 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 878 946 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 056 125 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 295 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 230 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč