FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
15 812 064 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 960 500 Kč
4
Přijaté transfery
3 612 746 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
19 729 292 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 106 749 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 690 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 481 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 294 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
19 729 292 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 106 749 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 690 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 481 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 294 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč