FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
13 034 826 Kč
4
Přijaté transfery
7 818 124 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 836 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
172 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
15 480 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
15 075 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 935 190 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 240 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
704 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 480 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
15 075 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 935 190 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 240 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
704 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč