FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
14 624 176 Kč
3
Kapitálové příjmy
5 196 812 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 687 540 Kč
4
Přijaté transfery
2 273 936 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
14 479 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 064 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 637 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 381 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
570 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 479 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 064 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 637 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 381 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
570 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč