FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
19 414 838 Kč
4
Přijaté transfery
5 241 311 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 478 147 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 391 682 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
19 709 514 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 660 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 357 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 356 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
561 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
19 709 514 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 660 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 357 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 356 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
561 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč