FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
4
Přijaté transfery
33 272 265 Kč
1
Daňové příjmy
9 884 720 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 295 587 Kč
3
Kapitálové příjmy
295 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
2
Průmyslová a ostatní odvětví
37 108 402 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 597 697 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 697 768 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
548 060 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
129 228 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
37 108 402 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 597 697 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 697 768 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
548 060 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
129 228 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč