FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
17 793 000 Kč
4
Přijaté transfery
3 401 657 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 363 136 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 250 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
18 920 636 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 660 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 412 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
561 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
18 920 636 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 660 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 412 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
561 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
30 000 Kč