FINANČNÍ UKAZATELE 2021
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
21 428 209 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 206 800 Kč
4
Přijaté transfery
3 143 106 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
30 059 716 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 297 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 669 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
4 478 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
2 256 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
86 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
30 059 716 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 297 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 669 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
4 478 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
2 256 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
86 000 Kč