FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
18 859 000 Kč
4
Přijaté transfery
4 565 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 205 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
28 619 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 266 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 669 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
4 477 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 256 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
86 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
28 619 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 266 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 669 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
4 477 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 256 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
86 000 Kč