FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2021
PŘÍJMY ROZPOČET
363 847 931 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
358 719 389 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
460 350 150 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
342 094 061 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
74 %
SALDO ROZPOČET
-96 502 220 Kč
SALDO SKUTEČNOST
16 625 328 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU